Elektronisk vedlikeholdssystem

Vi gir tilskudd til etablering av elektroniske vedlikeholdssystemer for yrkesfartøyer. Tilskuddet gis til opprettelse av et vedlikeholdssystem som innehar det nødvendige av vedlikeholdsrutiner som leverandører ol. krever og anbefaler.

Vilkår for tilskudd:

- systemet skal være elektronisk

- systemet skal inneholde vedlikeholdsrutiner/systemer utover det som kreves av et sikkerhetsstyringssystem

- systemet skal ha historikk

- skal kunne verifisere og dokumentere at systemet er i bruk

- avvik skal kunne dokumenteres og begrunnes

- systemet må inneholde GA-plan og tankplan m.m som vi kan få tilgang til ved behov

Tilskuddet er slik:

1. Fartøyer under 15 meter, kontantstøtte begrenset til kr 5 000,-

2. Fartøyer over 15 meter, kontantstøtte begrenset til kr 10 000,-

Godt vedlikehold gir trygt og sikkert fartøy!